ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนเบทาโกรวิทยา เชิญคุณย่าจำนงค์ ได้ระเบียบ เป็นวิทยากร สาธิตวิธีทำขนมวุ้นหลากสี และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำความรู้มาให้กับเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ จากการลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published.