ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมเเละความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งยังมีกิจกรรมทำความสะอาดองค์พระและบริเวณรอบๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.