วันเด็กแห่งชาติ 2563

เมื่อ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 บริเวณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มีเด็ก และประชาชนร่วมงานกว่า 1,000 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published.