วันลอยกระทง ประจำปี 2563

วันลอยกระทง ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง หรือที่เรารู้จักกันในนาม “ไร่สุวรรณ” เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ทั้งเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลร่วมใจกันสวมใส่ชุดผ้าไทยเพื่อเป็นหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *