วันที่ 25 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลสุนัข-แมว

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านชายเขา และหมู่ 7 บ้านกลางดงตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565