วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยเพศชาย มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเพื่อทำการรักษาต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.