วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลสีมามงคลร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

Leave a Comment

Your email address will not be published.