วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดโครงการขยะมีค่าที่สีมามงคล มีกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่แลกของและกิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกไข่แลกของ

Leave a Comment

Your email address will not be published.