วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.