วันที่ 20 มิถุนายน 2565 งานป้องกันฯ รับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 บ้านมอหลักหิน นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาตามแพทย์นัด

Leave a Comment

Your email address will not be published.