วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 กองช่างซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 15 บ้านเวณสวนป่ากลางดง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.