วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 พันจ่าเอกสมชาติ ด้ายรินรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ 5 ปางแจ้ง คุ้มป่าเสียด

Leave a Comment

Your email address will not be published.