วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและประทานวุฒิบัตรพระภิกษุผู้สำเร็จการฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕

Leave a Comment

Your email address will not be published.