วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีประชุมโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published.