วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่สพัฒนา ซอยบ้านผู้ใหญ่ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.