วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ต้อนรับท่านคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เนื่องในโอกาสเยี่ยมชม และให้กำลังใจในการดำเนินงานของเทศบาลฯ พร้อมร่วมกันหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.