วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กองช่าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.