ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกลางดง มอบน้ำดื่มและไข่ เพื่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.