ร้องเรียน – ร้องทุกข์

หากท่านประสบปัญหา และไม่ได้รับการแก้ไข

ปัญหาที่ท่านต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน หรือท่านติดต่องานกับเทศบาลตำบลสีมามงคลแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ ท่านสามารถแจ้งเหตุปัญหาต่างๆของท่านได้ที่นี่ เรื่องร้องเรียน ปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทันที ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสีมามงคล