ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดยนายเอกฤทธิ์ จันทมาศ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.