ร่วมชี้แจง กฎ ระเบียบ กติกา การแข่งขัน และจับสลากแบ่งสาย สำหรับการแข่งขัน สีมามงคล คัพครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันสีมามงคลคัพ ครั้งที่ 20 ผู้แทนบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) และผู้แทนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ร่วมชี้แจง กฎ ระเบียบ กติกา การแข่งขัน และจับสลากแบ่งสาย สำหรับการแข่งขัน สีมามงคล คัพครั้งที่ 20 กำหนดเปิดสนามในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม นี้ ในพิธีเปิดเทศบาลตำบลสีมามงคล กำหนดจัดการแข่งขันการละเล่นสร้างความสามัคคีในชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่ ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.