ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่ได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.