รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคล มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 044-361444 ต่อ 17

Leave a Comment

Your email address will not be published.