รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลสีมามงคล ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

  1. ตำแหน่ง นิติกร             จำนวน  1  อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา
  3. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา       จำนวน  1  อัตรา
  4. ตำแหน่งนายช่างโยธา       จำนวน  1  อัตรา
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลสีมามงคล 044-361444 ต่อ 17

Leave a Comment

Your email address will not be published.