รับแจ้งเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบ

ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลสีมามงคล ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 0-4436 1444  Email : report@seemamongkol.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ เทศบาลตำบลสีมามงคล หรือกรุณาติดต่อโดยตรง นายวุฒินันท์  ครุตรารักษ์​ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล  ในวันและเวลาทำการ โทร.0-44 361444 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ