รับแจ้งเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน เทศบาลตำบลสีมามงคล พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 0-4436 1444  Email : report@seemamongkol.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ เทศบาลตำบลสีมามงคล หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ กรุณาติดต่อโดยตรง นายเอกฤทธิ์​ จันทมาศ​ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล  ในวันและเวลาทำการ โทร.0-4436 1444 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ