รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสีมามงคล รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก คุณสมบัติ จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย ค่าตอบแทน 11,500 บาท จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ติดต่อสอบถาม 044-361444 ต่อ 16

Leave a Comment

Your email address will not be published.