รับการตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ของเทศบาลตำบลสีมามงคล

วันที่ 29 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีมามงคล คุณจิรภัทร ปานเกษม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง) มาตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ของเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อรับทราบข้อมูลที่ทางศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการประสานงาน และการช่วยเหลือทางกฎหมาย

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.