รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา,กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับนายณัฐวัฒน์ ชนะทะเล ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 อสม.ม.1 บ้านปางอโศก และเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.กลางดง ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา,กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย,แจกเจลทากันยุง,แจกทรายอะเบท ในพื้นที่ ม.1 และควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนยา โดยการพ่นหมอกควันครั้งที่ 4 บริเวณโดยรอบบ้านผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาในรัศมี 100 เมตร

Leave a Comment

Your email address will not be published.