รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับ อสม. ม.15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยออกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา,แจกเจลทากันยุง และแจกทรายอะเบท ในพื้นที่ ม.15 เขตบริเวณใกล้เคียง ม.12 ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากจุดที่มีการระบาดของโรคชิคุนกุนยา

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.