มอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ไทยแท้ให้หน่วยงานอื่น

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลสีมามงคล มอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ไทยแท้ กลิ่นหอม ที่ถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพ ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพด้วย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร ทั้งนี้เทศบาลตำบลสีมามงคลได้มอบต้นรวงผึ้งไว้ให้แก่โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ , โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา , โรงเรียนเบทาโกรวิทยา ,โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ , วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม , สวนป่ากลางดง และศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังสร้างความสวยงามให้กับสถานที่ต่างๆ ต่อไป

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *