พระพุทธสกลสีมามงคล เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ประดิษฐานอยู่ที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตั้งอยู่บนเขาสีเสียดอ้า ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2510 เพื่อน้อมเกล้าฯถวายโดยพระราชกุลเป็นพระบรมราชานุสรณ์พิเศษ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) และได้รับพระราชทานนามว่า “พระพุทธสกลสีมามงคล” ซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดีในนาม หลวงพ่อขาว หรือ หลวงพ่อใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.