ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.