ประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีน

Leave a Comment

Your email address will not be published.