ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคลจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.