ประชาสัมพันธ์เปิดใช้อาคารจอดรถแห่งใหม่ รพ.ปากช่องนานา

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก รพ.ปากช่องนานา

1. ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป รพ.ปากช่องนานาจะเปิดใช้อาคารจอดรถแห่งใหม่ (อาคารหมายเลข 4) โดยมีค่าบริการคือ 2 ชม.แรก จอดฟรี 8 ชั่วโมงถัดไป (รวม 10 ชม.) ค่าบริการ 20 บาท ชั่วโมงที่ 11 เป็นต้นไป ค่าบริการ ชั่วโมงละ 10 บาท (รายได้ที่จัดเก็บจะนำมาจ้าง รปภ. แม่บ้าน พนักงานเก็บเงิน ติดตั้งกล้อง CCTV และระบบแสงสว่าง ทุกชั้นจอดรถ เพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของ ปชช.)
2. เส้นทางการเดินรถเข้า รพ. หากมาจากตัวเมืองปากช่อง ให้กลับรถหน้า เทศบาลเมืองปากช่อง เข้าทางรอง เลี้ยวซ้ายเข้า รพ. (ตามลูกศร) หากมาจาก โลตัส เข้าทางรองก่อนปั๊มแก๊สวัดปางแก ผ่านหน้าเทศบาลเมืองปากช่อง เลี้ยวซ้ายเข้า รพ. ทางออกทางเดียวคือหน้าเซเว่นเดิม
3. ถนนด้านหน้า รพ. เดิมจอดเฉียงและเทียบการ์ดเลนติดคลอง ไม่อนุญาตให้จอดหรือให้จอดได้บางช่วงเวลา
4. ระหว่างนี้ ทาง รพ. ได้ทำการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และขั้นป้ายคัตเอ้าท์ตามสถานที่ต่าง ๆ
5. หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทางหมายเลข 044311856 ต่อ 137 และ 138

Leave a Comment

Your email address will not be published.