ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.