ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ออกไปตามกำหนดระยะเวลา จากเดิมภายในเดือนสิงหาคม เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน โดยมิต้องเสียค่าปรับ และเงินเพิ่ม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง 044-361444 ต่อ 14  img20200828_14515606

Leave a Comment

Your email address will not be published.