ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (รอบเก็บตก) ฉีดวัคซีน ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน วันที่ 7 ต.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. เท่านั้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.