ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน​(อปพร.)​

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน​(อปพร.)​เทศบาลตำบลสีมามงคล​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2563​ รายละเอียดดังเอกสารแนบด้านล่าง

Leave a Comment

Your email address will not be published.