ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิคส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง ม.14
6.ประกาศราคากลาง ม.14
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.14

Leave a Comment

Your email address will not be published.