ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกฯ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิคส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง
6. ประกาศราคากลาง _2 ม.10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Leave a Comment

Your email address will not be published.