ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิคส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง ม.2
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.2

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.