บริษัท สิรินิธิ จำกัด และบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิโรจน์ ศรีสังข์ ที่เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

บริษัท สิรินิธิ จำกัด และบริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด โดยตัวแทนบริษัท นาย ศิรสิทธิ์ สืบศิริ และนายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย อย่างเป็นทางการ

Leave a Comment

Your email address will not be published.