บริษัทปูนซิเมนต์ (แก่งคอย) จำกัด มอบถังเก็บน้ำผลิตด้วยวัสดุ พอลิเมอร์ “เอลิเซอร์” ขนาด 2,000 ลิตร

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริษัทปูนซิเมนต์ (แก่งคอย) จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” โดยได้มอบถังเก็บน้ำผลิตด้วยวัสดุ พอลิเมอร์ “เอลิเซอร์” ขนาด 2,000 ลิตร ให้แก่วัดและหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.