นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง ร่วมแสดงยินดีกับ นายวิโรจน์ ศรีสังข์ ที่เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.