นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ร่วมกับบริษัทสิรินิธิ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนเบทาโกรวิทยา

Leave a Comment

Your email address will not be published.