นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรี และนายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ. กองช่าง ร่วมสำรวจโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่าพัฒนา พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่

Leave a Comment

Your email address will not be published.