นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และกองช่าง ซ่อมแซมทีอประปาหมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำในการอุปโภค

Leave a Comment

Your email address will not be published.