นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาล และนายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ. กองช่าง ตรวจสอบความคืบหน้างานโครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ 1 , โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเบทาโกรวิทยา , โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกซอยป๊อกเก้า หมู่ 1 บ้านปางอโศก

Leave a Comment

Your email address will not be published.