นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลสีมามงคล และนายฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ ผอ. กองช่าง ร่วมกับบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ตรวจสอบการคืนสภาพถนนเส้น หมู่ 10 คุ้มบ้านใหม่น้ำพุ ถึง หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มมอหลักหิน โดยเริ่มทำจาก หมู่ 10 บ้านใหม่น้ำพุ

Leave a Comment

Your email address will not be published.